Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat

Peqatigiiffimmi ilaasortaapput Dansk Journalistforbundip Kalaallit Nunaanni ilaasortai. Foreningen omfatter Dansk Journalistforbunds medlemmer i Grønland.

Foto: Leiff Josefsen

Nutaarsiassat - Nyheder

Foto: Leiff Josefsen

Nyheder fra forbundet

Foto: Jakob Carlsen